ocaq

ocaq
is.
1. Xörək bişirmək, su, yaxud evi qızdırmaq üçün bir tərəfi açıq, üç tərəfi daşdan, kərpicdən hörülmüş kiçik tikili; ümumiyyətlə, od yandırmaq üçün yer. Ocağa odun qoymaq. Ocaqda xörək bişirmək. – Kərbəlayı Qurban başmaqlarını çıxardıb ocağın qırağında oturdu. Ç.. Daxma qaranlıq idi, ancaq ocağın işıltısından künc-bucağı seçmək olurdu. Ə. Vəl.. Ocaq qalamaq – ocağa odun qoyub yandırmaq. Bu, əti doğrayır, o, ocaq basır; Bu, çörək bişirir, o, qazan asır. H. K. S.. <Məzlum Aslana:> Dünən <komendantın> otağında ocaq qalayırdım. S. Vəliyev.
2. xüs. Sobanın və ya buxar qazanının yanacaq yandırılan yeri, hissəsi. Parovozun ocağı. – Nəhəng ocaqların yeknəsəq uğultusu eşidilirdi. H. Seyidbəyli. //Kirəc yandırılan yer.
3. din. Pir, müqəddəs yer, ziyarətgah. <Sönməz:> Ərəblər əvvəlləri heç olmazsa böyük mərkəzlərdəki ocaqlara, ibadətxanalara toxunmurdular. C. C.. Şəhərdə böyük möcüzələr görünmüşdü, çoxlu ocaqlar, pirlər zühur etmişdi. . Ç..
4. məc. Doğma ev, ev-eşik, yurd. Göz dikərək yad ellərin şəfa verməz ocağına; Böylə qərib bir parçacıq, kəfənsizmi öləcəyəm? A. İldırım.
5. məc. Bir şeyin olduğu, törədiyi, yayıldığı yer; mərkəz; mənbə. Maarif ocağı. Elm ocağı.
◊ Ocaq yanmasa tüstü çıxmaz – bir şeyin səbəbsiz olmadığını, bir şey haqqında əsassız danışılmadığını bildirən atalar sözü. Nə isə, ocaq yanmasa tüstü çıxmaz, deyiblər. B. Bayramov. Ocağını söndürmək (kor qoymaq) – evini xaraba qoymaq, ailəsini dağıtmaq. <Turac Gülsabaha:> Sən neçin bizim ocağımızı söndürürsən? C. C..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • od-ocaq — top. Ocaq, tonqal, soba və s. Kür qırağı, Qarayazı, göy çəmən; Qoşa palıd, tüstülənən od ocaq! S. V.. Enirəm qazmaya; Qazma soyuq, dar; Od ocaq yoxsa da bir işıltı var. Ə. Cəm …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qarım — (Ağcabədi, Bərdə, Borçalı, Gədəbəy, Hamamlı, İmişli, Kürdəmir, Qazax, Salyan, Şəmkir) 1. ocaq qalamaq üçün qazılmış yer; ocaq yeri (İmişli, Kürdəmir, Qazax, Şəmkir). – Tez olun, qarım qazın, qazannarı asax (Qazax) 2. dəyənin, alaçığın içinə su… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • gur — sif. 1. Güclü, qüvvətli, şiddətli. Günəşin gur şüaları. – Ocağı gur z. qaladı; Günortaya hazır oldu çığırtma. R. R.. Üfüqdən, buludlar arasından meşənin üzərinə alov rəngində gur şüalar çilənirdi. İ. Hüseynov. // Bərk. Ocaq gur z. yanır. //… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kürə — 1. is. <ər. kürrə> Yer kürəsi, üzərində sakin olduğumuz planet. Yer kürəsinin əhalisi. Geri fırlan, Yer kürəsi, zamandan küsüb; Nüşabənin kəcavəsi təpədən aşdı. . . M. Araz. Küreyi ərz köhn. – Yer kürəsi, dünya. Bu küreyi ərzdə mən,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • öləzimək — f. məh. Alovu sönməyə, közərməyə başlamaq; işarmaq, közərmək. Karvansaranın bir tərəfində qalanmış ocaq gah yanır, gah öləziyirdi. Ə. Vəl.. // Zəifləmək, azalmaq (işıq haqqında). Mənzilə ölgün bir işıq süzülür, yavaş yavaş öləziyirdi. Ə. Vəl..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qaralmaq — f. 1. Qara olmaq; hisdən, günəşdən, yaxud başqa bir şeyin təsirindən rəngi qara olmaq, rəngi tündləşmək. Qazan ocaq üstə qalıb qaralmışdır. Lampanın şüşəsi hislənib qaralmışdır. Günün altında gəzib qaralmaq. – Kürəkləri də tərdən və hisdən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Arg-e Tabriz — Arg e Ali Shāh, also known as Arg e Tabriz, is a remnant of a fortress built in the Ilkhanate period. Currently it is placed in the center of Tabriz, in Iran.Historians believe it was used as a military castle. However, clerics claim that the… …   Wikipedia

  • Canadian Institute of Chartered Accountants — The Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA) is the umbrella body for the Chartered Accountant profession in Canada and Bermuda. Membership of the CICA totals 70,000 Chartered Accountants and 8,500 students.Canadian chartered… …   Wikipedia

  • Кечаари, Георгий Аветисович — Георгий Аветисович Кечаари Псевдонимы: Жора Кечаари Дата рождения: 1930 год(1930) Место рождения: посёлок Нидж, Габалинский район Азербайджанская ССР, СССР Дата смерти …   Википедия

  • Кечаари — Кечаари, Георгий Аветисович Георгий Аветисович Кечаари Псевдонимы: Жора Кечаари Дата рождения: 1930 год(1930) Место рождения: посёлок Нидж, Куткашенский (ныне Габалинский) район, Азербайджанская ССР, СССР Дата смерти …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”